X kwesta na cmentarzu

Kwesta Pilzno

Już po raz dziesiąty w dniu 1 listopada na pilźnieńskim cmentarzu członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z harcerzami Hufca Pilzno, władzami samorządowymi i osobami wspierającymi tę inicjatywę prowadzili kwestę na rzecz odnowy niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian. Podczas tegorocznej kwesty zebrano 9120,86 zł oraz odnotowano wpłatę na konto w wysokości 130 zł.

Zmarła Małgorzata Podraza

Małgorzata Podraza

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy wieloletnią pracownicę Urzędu Miejskiego w Pilźnie Małgorzatę Podrazę. Przesyłamy wyrazy współczucia i kondolencje bliskim Pani Małgorzaty.

- Droga Gosiu dziękujemy za każdy wspólnie spędzony dzień, każde dobre słowo i codzienny uśmiech. Będzie nam Ciebie brakowało. Kochałaś ludzi i oni Cię kochali. Taka zawsze pozostaniesz w naszej pamięci: radosna i serdeczna - podkreślają Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Projekt koncepcyjny budowy targowiska z parkingiem

targowisko Pilzno

Gmina dąży do powstania targowiska miejskiego w Pilźnie z prawdziwego zdarzenia. Powstał projekt koncepcyjny, który zakłada budowę targowiska z zadaszeniem, które miałoby pełnić również rolę parkingu nadziemnego. Tym samym zostałby częściowo rozwiązany problem związany z deficytem miejsc parkingowych.

Zaproponowana forma architektoniczna nawiązuje do wieży kościoła, w nowoczesny sposób podkreślając charakter zabudowy zabytkowego zespołu starego miasta.

Niestety projekt nie może na razie wejść w życie ze względu na brak zgody ze strony konserwatora zabytków. 

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwracamy się z prośbą do tych wszystkich mieszkańców, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o złożenie odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

Uczniowie z Dobrkowa na Strzelnicy

Dziewczyna strzela do tarczy z pistoletu

20 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrkowie po raz kolejny udali się do Centrum Strzeleckiego ŁUSKA w Machowej, aby doskonalić swoje umiejętności posługiwania się bronią. Tym razem strzelania odbyły się z pistoletu VIS100, karabinka MSBS Grot oraz Kałasznikowa.

Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w pokazie broni i sprzętu militarnego, który dotychczas znali jedynie z filmów i gier.

Inicjatorami wyjazdu byli nauczyciele SP w Dobrkowie Tomasz Podlasek i Janusz Dzik.

Absurd nie czytać

Noc bibliotek Pilzno

W piątek, 13 października w godz.19.00 - 24.00 w Szkole Podstawowej w Pilźnie odbyła się po raz czwarty w historii nocna impreza czytelnicza. Biblioteka pilźnieńskiej podstawówki znalazła się w gronie 1500 bibliotek z całej Polski, które wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „Absurd nie czytać”. Wzięło w niej udział 34 najbardziej aktywnych czytelników z klas 5-8.