Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami

Bociany Taurona

Co roku w sezonie jesienno-zimowym, gdy bocianów nie ma w Polsce energetycy z TAURON Dystrybucja prowadzą prace pielęgnacyjne i montują platformy dla bocianów  w około 200 miejscach. Nowo powstałe gniazda wynoszone są powyżej przewodów, którymi płynie prąd. Prace są konieczne, ponieważ gniazda zlokalizowane bezpośrednio na słupie energetycznym i z dużą ilością materiału, stanowią zagrożenie dla samych bocianów, bezawaryjnej pracy sieci energetycznej i otoczenia.

Zwiększone wydatki na inwestycje

Budżet Gmina Pilzno

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pilźnie przegłosowano zmiany w tegorocznym budżecie. Wydatki wzrosną znacząco, bo o prawie 3 mln zł, dzięki czemu w mieście i gminie Pilzno przybędzie inwestycji do realizacji. Tylko na przebudowę i modernizacji dróg gminnych zabezpieczono ok. 1,3 mln zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Pilzno otrzyma wsparcie finansowe z tegorocznego rozdania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie przyznano na budowę chodnika w kierunku szkoły w Dobrkowie. Kwota dotacji wynosi ponad 230,8 tys złotych.

Samorząd wnioskował również o realizację inwestycji przy "łączniku" i Węgierskiej, jednak to zadanie nie znalazło się na liście Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

19% wypełnienia bazy CEEB

CEEB

19% - tyle wynosi poziom wypełnienia bazy CEEB dla miasta i gminy Pilzno. Dane zostały opublikowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Liczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracją aktualnie wynosi 1072. Przypominamy, że wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. W przypadku nowo instalowanych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Masz pomysł na biznes?

Rowes

Masz pomysł na własny biznes? Nie masz środków na jego utworzenie? Masz grupę osób, z którą chciałbyś współpracować? Można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 366 200 zł na utworzenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego, czyli np. w formie spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszenia.

Szczegóły: http://wsparcie.es/

80. rocznica powstania Armii Krajowej

Pomnik Pilzno

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Czesław Ziaja, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie oraz Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej złożyli wieniec, a także zapalili znicze z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Symboliczny gest miał miejsce pod pomnikiem, który upamiętnia 50. rocznicę powołania Armii Krajowej, oddając hołd poległym żołnierzom placówki "Pocisk" oraz walczącym o wolność w latach 1939-1956.

Dofinansowanie do wymiany kotła CO

Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji wspólnego Projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związki Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.2.2", który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Projekt zakłada dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.