Strażacki konkurs plastyczny

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego zostały rozstrzygnięte. Tematyka konkursu obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego. Spośród przyjętych prac wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Prace laureatów wezmą udział w eliminacjach powiatowych. 

I grupa – przedszkola:

Zaproszenie do składania propozycji projektów do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem listy projektów, które stanowić będą załącznik do  Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 (dalej Strategia)  zapraszamy Interesariuszy Strategii tj.: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji d

Rolniku weź udział w szkoleniu - stosowanie środków ochrony

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dębicy organizuje szkolenie UZUPEŁNIAJĄCE w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z włączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Szkolenie odbędzie się dnia 24.02.2024 w Łękach Górnych - Remiza OSP.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 723 977 434, 14 677 92 57.

Dopłata do 7 linii

Autobusy Pilzno

Wojewoda Podkarpacki ogłosił wyniki naboru wniosków o objęcie w roku 2024 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Gmina Pilzno otrzymała dopłatę w wysokości 639 919,47 do siedmiu linii autobusowych.

Niepokojąca demografia

Demografia Pilzno

Zaledwie 154 urodzenia odnotowano w 2023 r. na terenie miasta i gmino Pilzno. Dla porównania - w 2020 r. urodziło się 214 dzieci, a w 2022 r. liczba urodzeń wyniosła 175. W 2023 r. zmarło 167 osób, czyli niemal tyle samo (165), co w 2022 r. 

Najwięcej dzieci urodziło się w Pilźnie (36), Lipinach (18), Słotowej oraz Zwierniku (po 14). Szczegóły w załączonej grafice.