Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Bus Pilzno

Gmina Pilzno zakupiła fabrycznie nowy samochód, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 384 990 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła z budżetu 96 247,50 zł, natomiast 288 742,50 zł pochodziło ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III”. 

Dotacja na rozświetlenie gminy

Rozświetlamy Polskę

Gmina Pilzno pozyskała ponad 383 tys. zł dofinansowania na modernizację oświetlenia ulicznego. Wsparcie finansowe pochodzi z rządowego programu "Rozświetlamy Polskę". Inwestycje zostaną zrealizowane przy 20% wkładzie własnym z budżetu gminy.

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego przewidziano wymianę ok. 25% przestarzałych lamp na ledowe. Realizację zadania poprzedzą inwentaryzacja oraz audyt.

Odnowa wsi Bielowy

Bielowy

Gmina Pilzno wspólnie z mieszkańcami sołectwa Bielowy zrealizowała projekt pod nazwą „Zintegrujemy się poprzez zdrowy tryb życia – zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej, zakup wyposażenia kuchni wraz z organizacją warsztatów oraz imprezą integracyjną nt. zdrowego trybu życia” przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Pilzno w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

 

Informacja ZUS - korekty dokumentów rozliczeniowych

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nowe terminy składania korekt

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych w następujących terminach:

Zgłoś stoisko na Kiermasz Bożonarodzeniowy

Kiermasz

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia z terenu miasta i gminy Pilzno do udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 16.12.2023 roku!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz przesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych. To świetna okazja, aby zaprezentować swoje wyroby i pomysły świąteczne! Nie czekajcie z zgłoszeniami - miejsca są limitowane!