Atrakcje turystyczne

Pobyt na Ziemi Pilźnieńskiej jest okazją do przeżycia niezapomnianych chwil w kontakcie z przyrodą. To raj dla każdego, kto czystą wodę, lasy, powietrze przedkłada nad zaludnione, zanieczyszczone rejony turystyczne. Szczególnie godne polecenia są krajobrazy. Pobliskie wzniesienia są fantastycznymi miejscami widokowymi. Najwyższym wzniesieniem jest Budyń ( 354 m n.p.m) wyrastający nad wsią Zwiernik, z którego możemy podziwiać wspaniałą panoramę doliny Wisłoki. Punkty widokowe znajdują się także w Słotowej, oraz w Dobrkowie (Góra Maga) Niemal cała gmina znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Z uwagi na niskie uprzemysłowienie i niewystępowanie uciążliwych dla środowiska zakładów, obszar gminy jest stosunkowo mało zanieczyszczony. Sprzyja to rozwojowi różnych form rekreacji, a przede wszystkim rozwojowi agroturystyki i ekoturystyki. Do rozwoju tych form rekreacji przyczyni się z pewnością powstający na rzece Wisłoka - zalew.


Zalew w Strzegocicach

Zlokalizowany w pobliżu krzyżujących się dróg z północy na południe i z zachodu na wschód akwen obejmuje ok. 250 ha lustra wody. Niektórzy twierdzą, że to niemal druga Solina lecz bardziej swojska, spokojna i wyciszona.

Zalew w Strzegocicach - widok z lotu ptaka

Rezerwat przyrody Słotwina

Ciekawym obiektem turystycznym jest rezerwat przyrody „Słotwina” w Podlesiu. Rezerwat florystyczny o statusie rezerwatu częściowego został utworzony w 1987 roku . Zajmuje powierzchnię 3,3 ha kompleksu leśnego. Rezerwat powstał w celu zabezpieczenia naturalnego stanowiska pióropusznika strusiego - paproci, objętej całkowitą ochroną gatunkową.
Liście płonne tej paproci wyrastają do 1,5 m wysokości i są podwójnie pierzaste, ustawione w taki sposób, że tworzą u nasady wąski i głęboki lejek. Paprocie najliczniej występują wzdłuż potoku Machowskiego. Ponadto na terenie rezerwatu znajduje się miejsce lęgowe bociana czarnego.

Rezerwat Słotwina - zdjęcie torfowiska

Dodatkowe atrakcje

W gminie sporo jest pomników przyrody objętych szczególną ochroną takich jak: dęby, lipy, klony, graby, sosny. Drzewa te znajdują się w Lipinach, Dobrkowie, Parkoszu na terenie dawnych zabudowań dworskich, a także w Pilźnie w ogrodzie klasztornym ojców karmelitów. Przez gminę wiedzie także szlak architektury drewnianej. Ponadto znajduje się tutaj wiele kapliczek, które przyciągają uwagę różnorodnością form i stylów. Osoby zainteresowane aktywnym wypoczynkiem mogą wyruszyć na zwiedzanie gminy szlakami rowerowymi, biegnącymi między innymi przez Machową, Łęki Górne i Dolne, Gołęczynę, Połomię i Słotową, gdzie podziwiać można urzekającą panoramę okolic. Wytyczone trasy rowerowe po Pilźnieńskiej Ziemi zostały tak zaplanowane, aby turysta mógł pokonać je z łatwością, dostosowując wybór trasy do swojej kondycji. Poruszając się ścieżkami można spotkać wszystkie wyżej opisane atrakcje turystyczne.