Wydobycie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek"

W plikach do pobrania umieszczono dokumenty związane z przedsięwzięciem pod nazwą „Wydobycie metodą odkrywkową  kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek” w miejscowości Pilzno.

  1. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą  „Wydobycie metodą odkrywkową  kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek” w miejscowości Pilzno.
  2. Pismo do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle  w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą  „Wydobycie metodą odkrywkową  kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek” w miejscowości Pilzno.
  3. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
    w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na
    „Wydobywaniu metodą odkrywkową  kruszywa naturalnego z części złoża „Pilzno-Pilźnionek” w miejscowości Pilzno.