Spotkanie w sprawie "Czystego Powietrza"

Czyste Powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w środę 15 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00 w Gminnym Klubie Szachowym Hetman w Pilźnie, ul. Rynek 6, organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.