Pokłosie konferencji w Pilźnie

ksiazka

Wydano książkę, która jest pokłosiem konferencji naukowej Kultura, jaka 2 października odbyła się w Pilźnie - „Kultura materialna małych miast”. Jej organizatorami byli: BurmistrzPilzna, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego, Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem odbywającego się od wielu lat całego cyklu konferencji jest dr hab. Mariusz Zemło prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy wydarzenia w swoich wystąpieniach mówili na temat materialnego dziedzictwa kulturalnego w swoich miastach oraz dbałości władz i mieszkańców o jego zachowanie.

Zdjęcia