Dary dla gromady Sośnica

Pilzno pomaga Ukrainie

Gmina Pilzno włączyła się w akcję pomocy Ukrainie zorganizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Dzięki tej inicjatywie część darów z magazynu na „Sokole” trafi do naszej partnerskiej gromady Sośnica. Dziękujemy gminom zrzeszonym w związku, a w szczególności miastu Dębica za zorganizowanie transportu darów.

Prace przy ul. Paderewskiego

Paderewskiego Pilzno

Ruszyły prace związane z przebudową drogi gminnej przy ul. Paderewskiego w Pilźnie. Inwestycja przede wszystkim ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika oraz wzmocnienie i poszerzenie jezdni, której nawierzchnia obecnie jest w złym stanie technicznym.

Przebudowa drogi przy ul. Paderewskiego w Pilźnie jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wiosenny biwak koła III AKord

Koło III AKord

W dniach 17 -18 marca członkowie koła III AKord działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrkowie uczestniczyli w biwaku zorganizowanym dla uczczenia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, której imię nosi szkoła. Biwak przygotowały i zorganizowały opiekunki koła: Marta Cesarz, Renata Gołębiowska i Barbara Koczwara.

Powiatowy Urząd Pracy - informacje dla obywateli Ukrainy

PUP Dębica

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zamieszczono oddzielny dział zawierający informacje dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo strona internetowa urzędu ma możliwość wybrania języka ukraińskiego.

Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy: https://debica.praca.gov.pl/-/17428696-szczegolowe-informacje-dla-obywateli-ukrainy

PESEL dla uchodźców

PESEL uchodźcy

Od środy, 16 marca obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL, który umożliwi np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet. Ważne - usługa wykonania zdjęć do wniosku będzie refundowana. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w referacie spraw obywatelskich - ewidencji ludności.

Posiłki dla kierowców

KGW Łęki Dolne

Nasi mieszkańcy pomagają Ukrainie na wszystkie możliwe sposoby. Tym razem panie z wielu miejscowości przygotowały posiłki dla kierowców z konwoju humanitarnego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie: Stowarzyszeniu Zawisłocze Pilźnieńskie, Aerobikowemu Klubowi Lemurek, KGW Słotowa, Kołu Gospodyń Energicznych ze Strzegocic, KGW "Równe Babki" z Łęk Górnych, KGW w Zwierniku, KGW z Łęk Dolnych oraz KGW Bielowy. Akcję koordynowała Katarzyna Ciecieręga.