Aktualności

Srebrna odznaka dla szkoły w Zwierniku

Szkoła w Zwierniku

Po wykonaniu dwóch zadań polegających na przygotowaniu ilustracji do bajki pt. "O królewnie zaklętej w żabę" i gry nt. życia i działalności rtm. Witolda Pileckiego pt. "True story of a hero - Pilecki", szkoła w Zwierniku zakwalifikowała się do III etapu IV Turnieju Szkół im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Opiekunami uczniów przygotowujących prace do tych etapów były Edyta Potok i Marzena Świerczek.

 
15 maja drużyna ze SP w Zwierniku w składzie: Jerzy Litawiński, Daria Maziarka z kl. VI oraz Karolina Mazur i Julia Papiernik z kl. V wraz z opiekunami
Bożeną Longosz-Wolańską i Jolantą Placek udały się na trzydniowe manewry do Ostrowi Mazowieckiej.

Pierwszy dzień turnieju szkół obejmował rywalizację w następujących konkurencjach: skok w dal, bieg krótkodystansowy, rzut piłeczką i sztafetę. Uczestnicy musieli również wykazać się przed strażakami umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. Tego dnia zespoły mogły też przygotować się do turnieju wiedzy zwiedzając z przewodnikiem wystawę Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Drugiego dnia turnieju szkół podczas manewrów uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością czytania mapy, aby dotrzeć do punktów, w których czekały na nich zadania. Manewry zakończyły się ogniskiem integracyjnym. Zwieńczeniem tego dnia było wspólne wyjście na kręgle.

Trzeciego dnia Turnieju Szkół im. rotmistrza Witolda Pileckiego uczniowie wzięli udział w etapie czytelniczym przygotowanym przez Miejską Bibliotekę oraz w konkursie wiedzy o życiu Marii i Witolda Pileckich przygotowanym przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Wykazali się znajomością przeczytanych lektur, kreatywnością i wyobraźnią w kalamburach.

Po podsumowaniu  punktacji nasza drużyna zadowolona, trochę zmęczona, ale bogatsza o nowe doświadczenia, wróciła do domu ze srebrna odznaką. W poprzednich latach szkoła w Zwierniku zdobyła dwie brązowe i jedną srebrną odznakę.

W hołdzie Matce Bożej Pocieszenia

W sobotę, 25 maja w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kościele Ojców Karmelitów w Pilźnie odbędzie się uroczyste zawierzenie społeczności pilźnieńskiej Matce Bożej Pocieszenia. Według tradycji, kult Matki Bożej w Pilźnie sięga IX wieku. Hołd Pilźnieńskiej Pocieszycielce składali nawet królowie: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i św. Jadwiga Królowa.
Historia: https://www.karmel.pl/pilznenska-pocieszycielka/


Program uroczystości:

  • Godz. 19.00 - zbiórka przed kapliczką Matki Bożej na Rynku w Pilźnie
  • Przejście do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kościele Ojców Karmelitów w Pilźnie
  • Rys historyczny obrazu i kultu Matki Bożej Pocieszenia
  • Zawierzenie społeczności pilźnieńskiej Matce Bożej Pocieszenia.
  • Wieczorne czuwanie i Apel Jasnogórski

Serdecznie zaprasza Burmistrz Pilzna oraz Organizatorzy:
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie
Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Zdjęcia

Spotkanie informacyjne - Działaj Lokalnie

Działaj lokalnie

Program „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim nabiera tempa. Na spotkaniu informacyjnym online 17 maja 2024 r. uczestnicy mieli okazję zapoznać się z szeregiem istotnych informacji o jego tegorocznej edycji. Przedstawili je członkowie zespołu „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim, reprezentujący Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu (DKB), stanowiące Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie dębickim. Zespołem kieruje Zbigniew Nosal, prezes DKB.

Termin na składanie wniosków w tegorocznej edycji „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim mija z dniem 27 maja 2024 r. Wnioski należy składać wyłącznie online, poprzez Generator dostępny pod adresem: https://generatorspoleczny.pl/. Czas na realizację zakwalifikowanych projektów to od 3 do 6 miesięcy, a wysokość dotacji do pozyskania to kwota do 6.000 zł.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” edycja 2024 można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (https://dkb.info.pl/), w zakładkach: DZIAŁAJ LOKALNIE oraz: AKTUALNOŚCI DKB. Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą Pilzno i Gminą Żyraków

Zdjęcia

1,7 mln zł na zakup samochodów pożarniczych

Pilzno dotacja na zakup samochodów pożarniczych

Znakomite wiadomości dla OSP Pilzno i OSP Łęki Dolne, a także całej naszej społeczności, ponieważ każde wzmocnienie jednostek OSP przyczynia się do poprawy naszego bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy w sumie aż 1,7 mln zł (2 x po 850 tys. zł) dofinansowania na zakup dwóch nowych samochodów pożarniczych, które trafią do jednostek OSP Pilzno i OSP KSRG Łęki Dolne.

Reprezentujący Burmistrza Pilzna Wiceburmistrz Mirosław Miczek w asyście przedstawicieli wspominanych jednostek OSP złożył podziękowania dla Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego za pozytywne rozpatrzenie wniosków.

Szczególne podziękowania kierujemy także do Burmistrza Pilzna Tadeusza Pieczonki, który tuż po objęciu funkcji, wiedząc że rozstrzygnięcie projektu nastąpi w przeciągu najbliższych dni, priorytetowo zajął się sprawą złożonych wniosków i dokonał wszelkich starań aby możliwości nie zostały zaprzepaszczone - mówią druhowie.

Pozyskanie tak olbrzymiego dofinansowania było możliwe dzięki przychylności wielu osób. Wyrazy wdzięczności są skierowane także do Posłów na Sejm RP Jana Warzechy i Krzysztofa Sobolewskiego, Starosty Dębickiego Piotr Chęćka, Michała Maziarki - Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego, Radnych Powiatu Tomasza Lesiaka i Pawła Ciszczonia oraz Ewy Gołębiowskiej, która sprawowała urząd Burmistrza Pilzna na etapie składania wniosku oraz dla Kamila Reguły za profesjonalizm w przygotowaniu wniosków.

Wnioski zostały złożone w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu - Rozwijanie systemów ratownictwa.

Zdjęcia

Wielka wyprzedaż

Wyprzedaż Pilzno

Wiosenna Wyprzedaż Zabawek cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem! Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka w towarzystwie Wiceburmistrza Mirosława Miczka oraz Dyrektor DK w Pilźnie Jadwigi Papiernik pogratulował młodym sprzedawcom kreatywności w przygotowaniu stoisk pełnych dziecięcych skarbów.

W przyszłości możemy spodziewać się kontynuacji przedsięwzięcia, być może nawet w nieco rozszerzonej formie. Wyrazy podziękowania dla KGW Pilźnianki W Akcji za przygotowanie dodatkowych atrakcji.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli naszą inicjatywę:

 Hotel Sezam Machowa

 Tysweld

 Gminna Spółdzielnia "SCh" w Pilźnie

 Taurus

 OMEGA Pilzno

 Junior - organizacja imprez dla dzieci

 ARENA BAR Pilzno

Mirosław Miczek Wiceburmistrzem Pilzna

W dniu dzisiejszym Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka podjął decyzję dotyczącą wyboru swojego zastępcy! Nowym Wiceburmistrzem Pilzna będzie Mirosław Miczek. Swoją stanowisko obejmie już jutro.


Mirosław Miczek ma 38 lat, pochodzi i mieszka w Łękach Dolnych. Jest mężem oraz ojcem dwójki dzieci. Z wykształcenia ekonomista. Ukończył studia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie o specjalizacji rachunkowość i zarządzanie finansami. Zawodowo zajmuje się rolnictwem. 


Jest doświadczonym samorządowcem i działaczem społecznym. Od 2018 roku jest Sołtysem Łęk Dolnych oraz Radnym Rady Miejskiej w Pilźnie. W tegorocznych wyborach również otrzymał mandat Radnego. Od 2016 roku pełni funkcję członka zarządu @OSP KSRG Łęki Dolne (w latach 2016-2018 Prezes Zarządu). Znany ze swej skuteczności i wyjątkowej umiejętności organizacji pracy czego niejednokrotnie dowiódł. 


Co o swoim zastępcy mówi Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka?


- Mirek,  mimo młodego wieku, jest człowiekiem bardzo odpowiedzialnym i zdeterminowanym w dążeniu do celu, który wiele oczekuje od samego siebie i w swoich działaniach wysoko „zawiesza poprzeczkę”. Cenię go za wiarygodność, uczciwość, otwartość na dialog, a przede wszystkim wysokie standardy etyczne. Jestem przekonany, że powierzając mu funkcję Wiceburmistrza zyskam nie tylko lojalnego współpracownika, ale również doskonałego profesjonalistę, z którym będziemy tworzyć zgrany duet.

Zdjęcia

Oliwia laureatem ogólnopolskiego konkursu

Oliwia Podraza

Oliwia Podraza z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Spotkania ze Sztuką" zorganizowanego przez Fundację PGE. Fundacja PGE wraz z jury wyłoniła w konkursie 90 prac plastycznych, które zostały nagrodzone m.in. wycieczką do wybranego muzeum dla całej klasy na lekcją muzealną.

- W Muzeum Narodowym w Krakowie czekało nas miłe powitanie. W drzwiach do zwiedzanej przez nas galerii przywitał nas na honorowym miejscu rysunek Oliwki. Uczniowie wzięli udział w zajęciach w pt. "Twoim okiem, czyli co Ty sobie myślisz o sztuce XX i XXI wieku". Pani przewodnik w bardzo ciekawy sposób przybliżyła młodzieży twórczość m.in. ekspresjonistów, formistów, kolorystów, artystów awangardowych, dzieła z socrealizmu, surrealizmu, ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Uczniowie analizowali także w grupach wybrane przez siebie dzieła i ta forma pracy była dla wszystkich niezwykle atrakcyjna - relacjonuje Anna Wnęk, nauczyciel PSP w Łękach Górnych.

Druga część wycieczki miała zupełnie inny charakter, jednak okazała się równie atrakcyjna. W ramach zajęć „Przedsiębiorczość na Trampach”, uczniowie mieli możliwość zagrania w innowacyjną grę z elementami nauki podstaw przedsiębiorczości, dzięki której uczyli się: odpowiednio planować rozsądnie zarządzać budżetem, kreatywnie wykorzystywać szanse i zagrożenia.

Zadaniem uczniów było wcielenie się we właściciela parku trampolin, który jeszcze nie istnieje – dopiero powstaje. Rozgrywka opierała się na zbudowaniu parku trampolin, odpowiednim obchodzeniu się z budżetem, planowaniu i podejmowanych działań. W trakcie dwugodzinnej gry uczniowie podzieleni na grupy nie tylko wykonywali zadania, ale również aktywnie spędzili czas na terenie parku trampolin, korzystając z bogatej oferty sprzętowej.

Zdjęcia

Ostatnie pożegnanie Piotra Brzęczka

W środę, 15 maja zostanie odprawiona msza św. żałobna za spokój duszy śp. Piotra Brzęczka. Nabożeństwo pogrzebowe rozpocznie się o godz. 14:00 (wprowadzenie do kościoła i różaniec o godz. 13:30) w kościele parafialnym w Pilźnie.

Śp. Piotr Brzęczek był człowiekiem oddanym Pilznu, z pasją i zaangażowaniem służył lokalnej społeczności zarówno jako funkcjonariusz policji, jak i samorządowiec. Pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Miasta Pilzna. Był radnym Rady Miejskiej w Pilźnie 2014-2018, przewodnicząc Komisji Budżetowej. Zwyciężył w ostatnich wyborach do Rady Miejskiej w Pilźnie, uzyskując mandat radnego kadencji 2024-2029.

Śp. Piotr Brzęczek zmarł w wieku 50 lat, po walce z ciężką chorobą. To wielka i niepowetowana strata dla Rodziny, Bliskich i całej naszej pilźnieńskiej społeczności. Odszedł człowiek niezwykłej życzliwości, którego życie wypełniała służba publiczna i troska o dobro mieszkańców Miasta i Gminy Pilzno.

Zdjęcia

Zmarł Piotr Brzęczek

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że z tego wyjdziesz, aż do ostatnich chwil...

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 12 maja, odszedł od nas mój najbliższy przyjaciel.
Piotrek - dziękuję za wszelkie dobro jakie nam wszystkim darowałeś.

Rodzinie i bliskim składam głębokie wyrazy współczucia.

Opowiem Ci o wszystkim, kiedy znowu Cię zobaczę...

Świeć Panie nad jego duszą. [*]

Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka

Zdjęcia

Informacja dotycząca odbioru odpadów

Info Pilzno

Informujemy mieszkańców miasta i gminy Pilzno, że od jutra, czyli 10 maja 2024 r. nie ma obowiązku naklejania kodów kreskowych na odpady komunalne zmieszane tj. worki czarne oraz pojemniki. W dalszym ciągu obowiązuje naklejanie kodów kreskowych na worki z odpadami segregowanymi tj. plastik, szkło, papier, popiół oraz bio.