Informacja o umowie z WFOŚiGW

W dniu 12.05.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Gminą Pilzno na dofinansowanie zadania: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilzno"

Pliki do pobrania: