Wsparcie dla seniorów

Chłopak prowadzi starszą panią pod rękę

Od 20 października do 31 grudnia 2020 r. realizowany jest program „Wspieraj seniora”. Program dedykowano osobom w wieku 70+, które dla własnego bezpieczeństwa zdecydowały się na pozostanie w domu w czasie pandemii. Realizacją programu na terenie gminy Pilzno zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie.

Główne założenie programu:

- Pomoc w dostarczeniu niezbędnych artykułów spożywczych, środków czystości itp. do domu seniora.
- Pomoc w sprawach urzędowych, jeśli ich zakres nie wymaga upoważnień i nie udostępnione zostaną dane wrażliwe.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym - nie można prosić o usługę sprzątania mieszkania.

Koszty zakupów pokrywa senior, przekazując pieniądze osobie wytypowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji programu.

Pomoc w postaci usług czyli np. zrobienie zakupów, załatwienie sprawy urzędowej są nieodpłatne.

W celu uzyskania pomocy należy zadzwonić na infolinię  pod numer 22 5051111 i zgłosić  potrzebę uzyskania wsparcia.

Należy pamiętać przy realizacji programu o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczki, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.