Po 7 ofert na remonty

Znak i - informacja

Otwarto oferty złożone w postępowaniu przetargowym dla zadania "Poprawa układu komunikacyjnego miasta Pilzna poprzez: remont drogi gminnej nr 106570R ul. Zielona, remont drogi gminnej nr 106579R ul. Żeromskiego oraz remont drogi gminnej nr 106588R ul. Dąbrowskiego".

Zamówienie podzielone zostało na dwie części:

część I: remont ul. Dąbrowskiego oraz ul. Żeromskiego w Pilźnie

część II: remont ul. Zielona w Pilźnie

Na każdą z części złożono po 7 ofert - większość z nich opiewa na kwoty znacznie niższe od zakładanych. Przypomnijmy, że inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 473 tys. złotych.